Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΤΟ PHILIPPOS XENIA