Χρήστος Μέγκλας: Κατάθεση της παρακαταθήκης με ηλεκτρονική πληρωμή

Χρήστος Μέγκλας: Κατάθεση της παρακαταθήκης με ηλεκτρονική πληρωμή

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Χρήστος Μέγκλας έστειλε επιστολή για την επίλυση  του Χρονοβόρου Διαδικαστικού Προβλήματος κατά τη διαδικασία “Διασαφήσεων Εισαγωγής” στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 

Αναλυτικά παρουσιάζεται η επιστολή του προς  το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων

Και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και το Α’ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης

«Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα χρονοβόρο διαδικαστικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις – μέλη μας στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης,

όσον αφορά την διαδικασία των «Διασαφήσεων Εισαγωγής». 

   Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, για φορτία,

για την εισαγωγή των οποίων απαιτείται έγγραφο «EUR 1», στην περίπτωση που το συγκεκριμένο έγγραφο κατατεθεί μετά την διαδικασία της «Διασάφησης Εισαγωγής»

(λόγω  καθυστερημένης άφιξης ή λόγω μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ Λιμένος φόρτωσης και εκφόρτωσης) πρέπει να,

κατατεθεί ως παρακαταθήκη/εγγύηση «Τραπεζική Επιταγή» εις διαταγή «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» μέχρι την προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου «EUR 1».

     Η συγκεκριμένη Υπηρεσία/Ταμείο στεγάζεται σε απόσταση περίπου δυο – τριών χιλιομέτρων από το Τελωνείο

και είναι απαραίτητη η κατάθεση της επιταγής εκεί προκειμένου να συνεχιστεί μετά η διαδικασία της Εισαγωγής.

   Εν συνεχεία, μόλις προσκομιστεί το «EUR 1» πραγματοποιείται η λύση της παρακαταθήκης και πρέπει ο Δικαιούχος να παρουσιαστεί ξανά αυτοπροσώπως στο «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»,

για να εισπράξει το ισόποσο της Τραπεζικής Επιταγής που κατατέθηκε ως παρακαταθήκη.

  Παρακαλούμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο,

να γίνεται η κατάθεση της παρακαταθήκης (λόγω έλλειψης «EUR 1»)  με ηλεκτρονική πληρωμή – όπως γίνεται και με τις πληρωμές Δασμών κ Φόρων για τις Εισαγωγές

και με τον ίδιο τρόπο η πίστωσή της,

προκειμένου να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και απασχόληση Εργατικού δυναμικού, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

    Ευελπιστούμε για την θετική ανταπόκρισή σας».