Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Ευχαριστεί τον Δήμο Σερρών

Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Ευχαριστεί τον Δήμο Σερρών

Το επαγγελματικό Σωματείο μας κατόπιν αιτήματος που εστάλη με το (β) σχετικό συμπεριλήφθηκε στους προσκαλούμενους φορείς του (α) ομοίου.

Μετά τα παραπάνω η Ένωση εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Δήμο Σερρών για το δικαίωμα απότισης τιμών για όσους συναδέρφους

και ήρωες του Ελληνικού Έθνους θυσίασαν τη ζωή τους για την Πατρίδα μας, συνεχιστές των οποίων αποτελούν τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Καθ’ αυτό τον τρόπο εκπληρώνεται με την εν λόγω απόφαση το δικαίωμα το οποίο περιέρχεται της σφαίρας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και

της πραγμάτωσης των στόχων του Σωματείου μέσω της κοινωνικής προόδου και στο πλαίσιο της ελευθέρας εκφράσεως των στρατιωτικών.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα μέλη μας στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση

και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.