Λευτέρης Αβραμάκης: Να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων και προώθησης της ανακύκλωσης

Λευτέρης Αβραμάκης: Να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων και προώθησης της ανακύκλωσης

Σαράντα εφτά Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Σερρών, Λευτέρης Αβραμάκης, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με την καθιέρωση κινήτρων που θα προωθούν την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή.

Συγκεκριμένα οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν το νέο πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων που είχε προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα οφείλει να υιοθετήσει από την 1/1/2020, συγκλίνοντας με αυτή την πολιτική στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο προβλέπονται ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα για Δήμους και καταναλωτές προκειμένου να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να κερδίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στη βάση των τιμολογιακών πολιτικών των Φορέων Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε η διατυπωμένη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος να προωθήσει τη μονοδιάστατη δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας μέσω ΣΔΙΤ.

Η διαλογή στην πηγή και η διακριτή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί πλέον υποχρέωση των Δήμων όλης της χώρας με βάση τα όσα προβλέπονται στους Νόμους 4968/2017 και 4555/2018.

Η εφαρμογή των παραπάνω νόμων είναι και η μόνη που μπορεί να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της.

Η νέα όμως κυβέρνηση προκρίνει για μια ακόμη φορά την πριμοδότηση ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ αντί να ακολουθήσει την βέλτιστη μέθοδο, δηλαδή την παροχή οικονομικών κινήτρων προς τους καταναλωτές.

Οι Βουλευτές ζητούν να μάθουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες που θα καταστήσουν εφικτή την εφαρμογή του Νόμου από 1/1/2020 όπως προβλέπεται.

Tι εκκρεμότητες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ώστε η Ελλάδα να περάσει σε ένα σύγχρονο, φιλικό για το περιβάλλον σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης που ταυτόχρονα θα συνεπάγεται και οικονομικό όφελος για τους πολίτες που ανακυκλώνουν και διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους.