26/02/2024
17.6 C
Serres

Ακόμη κι αν εργάζεσαι, το παίρνεις: Το «άγνωστο» επiδομα 240 εupώ της ΔΥΠΑ που σε αφορά – Αίτηση & προϋποθέσεις

Όποιος επιδοτούμενος άνεργος προσληφθεί σε ιδιωτική επιχείρηση ενώ εξακολουθεί να λαμβάνει επιδότηση από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), έχει δικαίωμα σε ένα επίδομα τουλάχιστον 240 ευρώ, πέραν του μισθού του.

Το άγνωστο επίδομα 240 ευρώ που αφορά και εργαζόμενους

Παρά το γεγονός ότι η καταβολή του 50% του επιδόματος ανεργίας σε επιδοτούμενους άνεργους που προσλαμβάνονται μέσα στη διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος είχε ψηφιστεί από τον Απρίλιο του 2022 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα εργασίας ήταν διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο του 2023,

ο αριθμός των πρώην ανέργων που επωφελούνται αυτής της προνοιακής ρύθμισης είναι περιορισμένος (περίπου 10.000 άτομα) σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας Εργατείας, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους του οργανισμού.

ΔΥΠΑ – Επίδομα 240 ευρώ: Ενίσχυση εξαιτίας των χαμηλών μισθών

Τρεις είναι βασικοί λόγοι για το χαμηλό πλήθος όσων παίρνουν το “επίδομα εργασίας”, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές:


  • Ο πρώτος λόγος είναι πως μια πολύ μεγάλη μερίδα δυνάμει δικαιούχων δεν γνωρίζει καν το μέτρο αυτό ή έχει λάθος εντύπωση σε σχέση με τους όρους υπαγωγής του. Για παράδειγμα ορισμένοι δυνάμει δικαιούχοι νομίζουν ότι για να λάβει κάποιος το επίδομα εργασίας από τη ΔΥΠΑ, θα πρέπει να προσληφθεί μέσω ενός προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης, γεγονός που δεν ισχύει καθόλου. Αντίθετα, βασικός όρος για να λάβει κάποιος επιδοτούμενος άνεργος το εν λόγω επίδομα είναι να προσληφθεί αποκλειστικά σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, αρκεί να μην ανήκει σε συγγενή του α΄ ή β΄ βαθμού.

  • Ο δεύτερος λόγος για τη χαμηλή “ζήτηση” για το επίδομα εργασίας είναι πως μια άλλη μερίδα δυνάμει δικαιούχων έχει την (λανθασμένη) εντύπωση πως η ΔΥΠΑ αυτόματα – αυτεπάγγελτα θα προχωρήσει στην καταβολή του επιδόματος εργασίας μετά την υπογραφή της σύμβασης του επιδοτούμενου με τον εργοδότη του, χωρίς ο δικαιούχος να υποβάλλει σχετική αίτηση. Αντίθετα, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές στο newsit.gr, όποιος επιδοτούμενος άνεργος, υπογράψει σύμβαση πλήρους απασχόλησης σε μία ιδιωτική επιχείρηση και αυτή αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”, θα πρέπει ο ίδιος αμέσως μετά να υποβάλλει αίτηση στη ΔΥΠΑ προκειμένου να μπορεί να λάβει το επίδομα εργασίας (στο 50% του επιδόματος ανεργίας του) παράλληλα με το μισθό του από την επιχείρηση στην οποία προσλήφθηκε.

  • Ο τρίτος λόγος για το χαμηλό πλήθος όσων εισπράττουν το επίδομα εργασίας είναι πως ορισμένοι δεν γνωρίζουν πως δεν χάνουν το δικαίωμα επιδότησης από τη ΔΥΠΑ για όσο χρόνο προβλέπει η σχετική απόφαση του οργανισμού, σε περίπτωση λήξης της σύμβασης ή απόλυσης τους από την επιχείρηση στην οποία προσλήφθηκαν. Για παράδειγμα, έστω άνεργος (άγαμος, χωρίς παιδιά) δικαιούται επίδομα κοντά στα 480 ευρώ για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2023 έως και το Σεπτέμβριο 2024. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2024 προσλαμβάνεται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με καθαρό μισθό 900 ευρώ. Το άτομο δικαιούται από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2024 επίδομα εργασίας από τη ΔΥΠΑ σε ύψος που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας του. Δηλαδή αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας κοντά στα 480 ευρώ, θα δικαιούται επίδομα εργασίας 240 ευρώ, παράλληλα με τον μισθό των 900 ευρώ που θα εισπράττει από την επιχείρηση. Έτσι για το διάστημα 9 μηνών μεταξύ Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2029 θα εισπράττει το συνολικό ποσό των 1.140 ευρώ/μήνα (900 ευρώ από την επιχείρηση και 240 ευρώ από τη ΔΥΠΑ).  Αν το άτομο αυτό απολυθεί -όχι παραιτηθεί- (ή λήξει η σύμβαση του σε περίπτωση που αυτή είναι ορισμένου χρόνου) πχ την 31η Μαρτίου του 2024, θα λάβει για το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2024 ξανά το 100% του επιδόματος της ΔΥΠΑ, δηλαδή τα 480 ευρώ.

ΔΥΠΑ – Επίδομα 240 ευρώ: Τι προβλέπεται από το νόμο

Αναλυτικά, ο νόμος “Δουλειές Ξανά” (Απρίλιος 2022) προβλέπει σε σχέση με το επίδομα εργασίας πως εκείνος ο εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα της ΔΥΠΑ ο οποίος αναζητά εργασία, λαμβάνει το τακτικό επίδομα ανεργίας,


προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης.

Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης.

Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του.

Παραπέρα, με ανακοίνωση της η ΔΥΠΑ, τονίζει πως οι επιδοτούμενοι άνεργοι που προσλήφθηκαν από τις 29.12.2022 και μετά, κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 50% του επιδόματός τους για το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησής τους.


Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας ή βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων . Το επίδομα εργασίας δεν μπορεί να χορηγηθεί πάνω από μία φορά εντός της ίδιας τριετίας.

Για την καταβολή της παροχής, οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση του gov.gr  και υποβάλλουν μια απλή δήλωση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Η καταβολή του επιδόματος ξεκινά μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο της ΔΥΠΑ για την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησής του.

Επίσης, από πλευράς ΔΥΠΑ αποσαφηνίζεται πως δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα εργασίας όσοι είναι:

  • Ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
  • Προσληφθούν σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
  • Προσληφθούν στο Δημόσιο, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Χριστούγεννα στην Κοζάνη: Αυτό είναι το πιο γιορτινό σπίτι της Ελλάδας – Και σίγουρα έχει τον πιο εντυπωσιακό στολισμό

Θύμα απάτnς 76χρονη στη Βούλα – Έδωσε 130.000 εupώ σε γυναίκα που δήλωσε αξιωματικός της Αστυνομίας

Δρομολογούνται 31.000.000 + ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών στο Νομό Σερρών

Πηγή:tilestwra

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Μαίρη Χρονοπούλου: Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για τον θάνατό της

Ήταν 6 Οκτωβρίου όταν η Μαίρη Χρονοπούλου πέθανε, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά την θλίψη. Σύμφωνα με την Espresso ο θάνατος της...

Καθηγητής καλλιτεχνικών πωλούσε κρυφά ζωγραφιές μαθητών του

Περισσότερα από 90 έργα βρέθηκαν στον ιστότοπο του καθηγητή προς πώληση. Kαθηγητής καλλιτεχνικών από τον Καναδά, φέρεται να χρησιμοποίησε την προσωπική του ιστοσελίδα για να...

Αύγουστος Κορτώ: Παντρεύεται με τον σύντροφό του – Δημοσιεύτηκε η αγγελία γάμου

Ο συγγραφέας είχε κάνει πρόταση γάμου στον επί χρόνια σύντροφό του λίγο αφότου ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο – «Μαζί...

Τυρόπιτα με απάκι σε φόρμα κέικ

Αυτή η τυρόπιτα περιέχει απάκι και ψήνεται σε φόρμα κέικ. Ο Λάμπρος Βακιάρος μάς δίνει την πιο νόστιμη πρόταση για μία εναλλακτική τυρόπιτα. Συνολικός Χρόνος:...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Σε άσχnμη κατάστασn Σοφία Μουτίδου: «Έκανα μία ακατάσχετn αıμορραγία, μία απóξεση, έβαλα ένα σπıράλ»

Με ένα βίντεο κατάθεση ψυχής στο κανάλι της στο Youtube, η Σοφία Μουτίδου, περιέγραψε τις δύσκολες μέρες που περνά εξαιτίας της κλιμακτηρίου που περνά. Σοφία...

Δισεκατομμυριούχος αναπολεί την εποχή που ήταν φτωχός και ευτυχισμένος

Λένε πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, αν και κάνουν τη δυστυχία ευκολότερη. Μόνο που ένας δισεκατομμυριούχος αναπολεί με νοσταλγία τις εποχές που έβγαζε...

Μάνος Πίντζης: Έχω δεχτεί φλερτ από άντρες και ήταν κολακευτικό

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη έδωσε ο Μάνος Πίντζης. Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός μίλησε για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, για τον έρωτα...

Συνέχισε να διαβάζεις