Βασίλη αυτή η Βουλή ήταν η καλύτερη που είχαμε ποτέ, μιας και δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν κανένα ...νομοσχέδιο!

Δήμος Αμφίπολης: Ομόφωνα πέρασε το ψήφισμα στήριξης στους κατοίκους στα Νέα Κερδύλλια!

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το ψήφισμα στήριξης για τα Νέα Κερδύλλια στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αναφορικά με τα δημόσια κτήματα που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Αμφίπολης .

Συγκεκριμένα αφορά εκτάσεις στο αγρόκτημα Ν. Κερδυλλίων, Δήμου Αμφίπολης Σερρών, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας τους θα πρέπει να τύχουν ξεχωριστής πρόβλεψης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.


Ειδικότερα, η περιοχή ενδιαφέροντος είναι αυτή που βρίσκεται εκατέρωθεν της νέας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα από τις εκβολές αυτού μέχρι και την γέφυρα της παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Καβάλας και νοτιοανατολικά του οικισμού Ν. Κερδυλλίων.

Συνορεύει δε με το αγρόκτημά Αμφίπολης και Οφρυνίου νομού Καβάλας.


Τα ακίνητα αυτά, τα οποία αποτελούν καλλιεργήσιμές εκτάσεις, έχουν περιέλθει στους σημερινούς ιδιοκτήτες με παράγωγο τρόπο μετά από κληρονομικές διαδοχές , ενώ οι απώτεροι δικαιοπάροχοι τους κατέστησαν κύριοι των ακινήτων αυτών από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.


Έκτοτε και μέχρι σήμερα το νέμονται, κατέχουν και καλλιεργούν με διάνοια κυρίου και με την πεποίθηση ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτου, χωρίς καμία αμφισβήτηση ή διεκδίκηση μέχρι και σήμερα ενεργώντας σ’ αυτά αδιάκοπα και ανενόχλητα όλες τις εμφανείς υλικές πράξεις, οι οποίες προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό τους, με τις οποίες πράξεις εκδήλωσαν τη βούλησή τους να έχουν αυτά δικά τους, δηλαδή όπως αρμόζει σε κύριους.


Περαιτέρω, τα χωριά των Άνω και Κάτω Κερδυλλίων καταστράφηκαν ολοσχερώς το έτος 1941 από τους Γερμανούς και όλοι οι άντρες του χωριού θανατώθηκαν.


Η Σφαγή στα Άνω και Κάτω Κερδύλια (Ολοκαύτωμα των Κερδυλίων ή Σφαγή των Κερδυλίων) αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ανθρώπινες τραγωδίες κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες πανευρωπαϊκά, καθώς περισσότεροι από 200 άμαχοι κάτοικοι των Άνω και Κάτω Κερδυλίων Σερρών εκτελέστηκαν από στρατιώτες της γερμανικής Βέρμαχτ στις 17 Οκτωβρίου 1941.


Επομένως για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αναλάβει η νέα γενιά πλέον τα χωράφια, αυτά είχαν μείνει ακαλλιέργητα.

Επιπλέον , τυχόν έγγραφα που μπορεί να υπήρχαν ( π.χ. κοινοτικές εγγραφές ) και αποδείκνυαν την κυριότητα των ιδιοκτησιών καταστράφηκαν και αυτά αφού όλα τα σπίτια κάηκαν καθώς και τα κοινοτικά καταστήματα που φυλάσσονταν τα σχετικά έγγραφα.
Τα Ν. Κερδύλλια Σερρών χαρακτηρίστηκαν ως «μαρτυρικά χωριά» με το Π.Δ. 399/7-12-1998 ( ΦΕΚ 277/Α/1998).


Ειδικότερα, οι καλλιέργειες που υφίστανται στο αγρόκτημα Ν. Κερδυλλίων είναι είτε μονοετείς (σιτηρά, βαμβάκια, ηλιόσποροι) είτε πολυετείς ( δενδροκαλλιέργειες με ελιές, αμυγδαλιές).


Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το μοναδικό αγρόκτημα που έμεινε χωρίς διανομή στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτό των Ν. Κερδυλλίων, ενώ έγινε διανομή ακινήτων τόσο στο αγρόκτημα Αμφίπολης όσο και σε αυτό του Οφρυνίου.


Τα ακίνητα στην περιοχή του Ν. Κερδυλλίων είτε εντάσσονται στα Δημόσια Κτήματα με αριθμούς ΑΒΚ 416 και ΑΒΚ 429, είτε εμπίπτουν στα όρια του παλιού αιγιαλού. ( ΦΕΚ 196/Δ/2005)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 4 παρ. 2 (δ): Εξαιρούμενα ακίνητα


Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο «Εξαιρούνται της εξαγοράς ακίνητα ή τμήματα αυτών, τα οποία: ….(δ) κείνται εντός καθορισμένης ζώνης αιγιαλού -παραλίας και εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.


Με την ανωτέρω παράγραφο, προκύπτει ότι τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν εντός καθορισμένης ζώνης αιγιαλού -παραλίας και εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, δεν είναι δυνατό να εξαγοραστούν.

Δεν γίνεται λόγος για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός παλιού αιγιαλού, όπως εν προκειμένω.

Με την εξ αντιδιαστολή ερμηνεία του άρθρου προκύπτει ότι δεν εξαιρούνται της εξαγοράς.


Ωστόσο, και προκειμένου να μην χρειαστεί να καταφύγουμε σε ερμηνείες, τις οποίες θα επιχειρήσουν να δώσουν είτε διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου κατά το δοκούν, είτε τα Δικαστήρια και προς αποφυγή περαιτέρω χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών, που θα επωμιστούν και πάλι οι ιδιοκτήτες, κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση του ως άνω άρθρου, τουλάχιστον για την περιοχή των Ν. Κερδυλλίων.


Επομένως, είναι σκόπιμη η διευκρίνιση του άρθρου 4 παρ. 2 (δ), αναφορικά με τον παλιό αιγιαλό, εντάσσοντας ρητώς τις ιδιοκτησίες του Ν. Κερδυλλίων, που σύμφωνα με το ΦΕΚ 196/Δ/2005 εντάσσονται εντός της ζώνης του, στα ακίνητα τα οποία επιδέχονται εξαγοράς.


Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν.2971/2001 ( πριν την αντικατάσταση του με το άρθρο 24 του ν. 4607/2019) ορίζονταν ότι «Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα».


Περαιτέρω, εάν η χερσαία ζώνη έχει δημιουργηθεί στο σύνολο της πριν από το έτος 1884 και στην έκταση μεταξύ σημερινού και παλιού αιγιαλού υπάρχουν πράξεις νομής και κατοχής ιδιωτών πριν το έτος αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί γραμμή αιγιαλού και να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό δημόσια κτήση. ( ΣτΕ 74/2020).


Να επισημανθεί ότι κατά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης το έτος 1931 με την υπ’ αριθμ. απόφαση 30095/16-5-1931 ΦΕΚ 66/1931/τ.Β’) του άλλοτε Υπουργείου Συγκοινωνιών για την διάνοιξη της νέας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα, 931.456 τ.μ. καταγράφηκαν το έτος 1931 ως αγροί που σημαίνει ότι τότε ( δηλαδή το έτος 1931 ) καλλιεργούνταν.

Μάλιστα ο κτηματολογικός αυτός πίνακας αποτελεί πλήρη απόδειξη για το ότι οι εκτάσεις ήταν καλλιεργήσιμες αφού 154 τεμάχια από τα απαλλοτριωθέντα εμφανίζονται στη στήλη «είδος εδάφους» ως αγροί.

Και όχι μόνο αυτό αλλά και η υπόλοιπη έκταση ήταν διαμορφωμένη από χέρσα τμήματα, βοσκότοπους καθώς όσοι δεν καλλιεργούσαν είχαν ζώα.

Άλλωστε, οι κάτοικοι στην συντριπτική πλειοψηφία ήταν αγρότες και τον προηγούμενο αιώνα, καθώς είναι γηγενής πληθυσμός ( όχι πρόσφυγες) και προκύπτει ότι και πριν από το έτος 1884 καλλιεργούσαν τις ίδιες εκτάσεις.

Άρθρο 6 και Άρθρο 7.


Με τα άρθρα αυτά καθορίζονται εκπτώσεις επι του τιμήματος της εξαγοράς και κατηγορίες ειδικών περιπτώσεων.

Στην περιοχή των Ν. Κερδυλλίων υπάρχουν οι εξής ιδιαιτερότητες:

Τα ακίνητα αυτά, όπως προαναφέρθηκε κατά την απαλλοτρίωση του 1931 για την διάνοιξη της νέας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα, καταγράφηκαν ως αγροί που σημαίνει ότι τότε ( δηλαδή το έτος 1931 ) καλλιεργούνταν.


Εφόσον λοιπόν τα ακίνητα καλλιεργούνταν κατά την περίοδο της κτηματογράφησης του πίνακα της απαλλοτρίωσης ( δηλαδή το 1931) και καταγράφηκαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, τεκμαίρεται ότι αυτά τα ακίνητα καλλιεργούνταν και κατά την προγενέστερη περίοδο, και ειδικότερα από το έτος 1907 έως και 1917.

Επομένως, αρχικά είχε αποκτηθεί το δικαίωμα εξουσιάσεως ( τεσσαρούφ) αποκτώντας κυριότητα κατά τα 4/5 εξ αδιαιρέτου ( το 1/5 κατέχονταν από το ελληνικό δημόσιο) , ενώ δυνάμει των άρθρων 101-114 του διατάγματος 11/12-11-1929 περιήλθε αυτοδικαίως στους συνιδιοκτήτες των 4/5 εξ αδιαιρέτου και το υπόλοιπο 1/5 εξ αδιαιρέτου και έτσι έχουμε καταστεί κύριοι εν όλω των εξουσιασθέντων κτημάτων.


Η ίδια διαδικασία δε ακολουθήθηκε και μεταγενέστερα, ήτοι το έτος 1985 όταν καταγράφηκαν οι ιδιωτικές εκτάσεις εμβαδού 967.374τ.μ. στον πίνακα διανομής βιομηχανικής περιοχής Αμφίπολης με σκοπό την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή εργοστασίου πετροχημικών εντός του αγροκτήματος Ν. Κερδυλλίων.

Στον ίδιο πίνακα οι δημόσιες εκτάσεις ήταν εμβαδού 730.009τ.μ.

Η απαλλοτρίωση δε αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Από την αντιπαραβολή των ονομάτων του κτηματολογικού πίνακα του έτους 1931 με τα ονόματα των ιδιοκτητών στον πίνακα διανομής προκύπτει ότι πρόκειται για τους ίδιους ιδιοκτήτες ή για τους κληρονόμους των ιδιοκτητών που εμφανίζονται ως φερόμενοι ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα του έτους 1931.


Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 1016654/732/0010/14-2-1989 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ( ΦΕΚ 129/τ.Δ’/3-3-1989) κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Καβάλας με την Εγνατία οδό.

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 1094045/5721/0010/29-8-1994 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ( ΦΕΚ 930/τ.Δ’/9-9-1994) κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για την διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκη –Ποταμού Στρυμόνα, τμήμα Ρεντίνα –Στρυμόνας, υποτμήμα Ασπροβάλτα-Στρυμόνας – Βόρεια παράκαμψη Κερδυλλίων.


Αμφότερες οι απαλλοτριώσεις αυτές συντελέστηκαν με την νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, αναγνωρίζοντας τους δικαιούχους και χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των ακινήτων αυτών ευρισκόμενων στο αγρόκτημα Ν. Κερδυλλίων.


Συνεπώς το Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον δυο φορές αναγνώρισε έμμεσα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στους κατοίκους των Ν. Κερδυλλίων, καταγράφοντας τους ως φερόμενους ιδιοκτήτες τόσο το έτος 1931 όσο και το έτος 1985, ενώ άλλες δυο φορές το έτος 1989 και το έτος 1996 αναγνώρισε ρητώς και σαφώς τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τους αποζημιώνοντας τους για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες τους.


Το Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή σε διάφορα χρονικά σημεία έχει παραδεχτεί την ύπαρξη ιδιοκτησιών στην επίδικη περιοχή, και έχουν εκδοθεί πληθώρα δικαστικών αποφάσεων αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των κατοίκων σε αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεων, χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα αμφισβήτησης της κυριότητας τους.


Περαιτέρω, όλα αυτά τα χρόνια, τα ακίνητα αυτά έχουν καταστεί και αντικείμενο μεταβιβάσεων, έχουν γίνει αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιών, και το Κράτος, εισέπραττε τους αντίστοιχους φόρους, χωρίς ποτέ να αντιταχθεί.

Μάλιστα δεδομένου ότι τα ανωτέρω ακίνητα αποτελούν μέσο βιοπορισμού των κατοίκων, εισέπραττε και τους φόρους εισοδήματος και το Φ.Π.Α. από την πώληση αγροτικών προϊόντων.


Μεταγενέστερα, κατά την διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής, οι ιδιοκτήτες δήλωσαν τις ιδιοκτησίες τους.

Στην ίδια δήλωση για τις ίδιες ιδιοκτησίες προέβη και το Ελληνικό Δημόσιο, όμως το Κτηματολόγιο δικαίωσε το σύνολο των κατοίκων των Ν. Κερδυλλίων, κατά την πρώτη ανάρτηση, αναγνωρίζοντας τους ως ιδιοκτήτες.


Εν συνεχεία, η Κτηματική Υπηρεσία Σερρών υπέβαλε ενστάσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στις οποίες οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν υπομνήματα προς προάσπιση των συμφερόντων τους, η εκδίκαση των οποίων έλαβε χώρα τον Νοέμβριου του 2022, και έκτοτε αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων από τις Επιτροπές ενστάσεων του Κτηματολογίου.


Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς σε αυτό το σημείο κτηματογράφησης.


Σε περίπτωση που απορριφθούν οι ενστάσεις του Ελληνικού Δημοσίου και περιέλθουν οι ιδιοκτησίες στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πρέπει να προβλεφθεί να μην υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω διεκδίκησης τους με έναρξη δικαστικών αγώνων από το Ελληνικό Δημόσιο, που απλά θα συνεχίζει να διαιωνίζει την άδικη διαμορφωθείσα κατάσταση.


Στην αδόκιμη περίπτωση δε που γίνουν δεκτές οι αβάσιμες ενστάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για τα ακίνητα της περιοχής των Ν. Κερδυλλίων, λόγω των προαναφερόμενων ιδιατεροτήτων της περιοχής, αποδίδοντας τους τα, ελεύθερα χωρίς τίμημα, άλλως με δυνατότητα εξαγοράς τους με έκπτωση τουλάχιστον 80% της αντικειμενικής τους αξίας όπως τίθεται ως βάση προσδιορισμού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του νομοσχεδίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

  1. Την αναγνώριση ότι τα μαρτυρικά χωριά των Ν. Κερδυλλίων Σερρών δικαιολογούν την ύπαρξη εξαιρέσεων.
  2. Την διευκρίνιση του άρθρου 4 παρ. 2 (δ), αναφορικά με τον παλιό αιγιαλό, εντάσσοντας ρητώς τις ιδιοκτησίες του Ν. Κερδυλλίων, που σύμφωνα με το ΦΕΚ 196/Δ/2005 εντάσσονται εντός της ζώνης του, στα ακίνητα τα οποία επιδέχονται εξαγοράς.
  3. Την συμπλήρωση του άρθρου 7, αναφορικά με τα ακίνητα που εντάσσονται εντός των Δημοσίων Κτημάτων με αριθμούς ΑΒΚ 416 και ΑΒΚ 429 του Ν. Κερδυλλίων και που βρίσκονται στο στάδιο εκδίκασης των ενστάσεων του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί :
    σε περίπτωση απόρριψης αυτών, την απαγόρευση συνέχισης της διεκδίκησης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου
    -σε περίπτωση αποδοχής τους, την απόδοση τους στους κατοίκους των Ν. Κερδυλλίων χωρίς τίμημα άλλως με δυνατότητα εξαγοράς τους με έκπτωση τουλάχιστον σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής τους αξίας.
Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Exit mobile version