29/11/2023
11.3 C
Serres

Κώστας Σαραφίδης: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε …(ΚΕΔΗΣ – ΟΠΑΚΠΑ)

Αυτός είναι ο τίτλος που επέλεξε ο ίδιος ο οικονομολόγος κ.Σαραφίδης, για την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού μας συμβουλίου και για το αν θα πρέπει να έχουμε από εδώ και στο εξής την ΚΕΔΗΣ και τον ΟΠΑΚΠΑ, ως ενεργά νομικά πρόσωπα του Δήμου μας.

Χαραλαμπίδου Σεβασλίδης
Χαραλαμπίδου Σεβασλίδης

«Στο ίδιο έργο θεατές, με την ελπίδα ότι οι πρωταγωνιστές θα έχουν προβάρει τα λόγια τους, και η πλοκή της παράστασης θα έχει ενδιαφέρον.

Προφανώς μιλάμε για την εκ νέου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την κατάργηση ή μη, των Νομικών προσώπων.

Στο θέμα αυτό υποβόσκει μια ηθελημένη παρανόηση.


Βάσει του νόμου, δεν καταργούνται τα αντικείμενα αλλά ορθώς αλλάζουν τα υποκεί­μενα. Επομένως προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός.

Είναι ανάξιες σχολιασμού οι κορώνες περί κόπου και ιδρώτα, που συνόδευσαν το «στήσιμο» των Νομικών Προσώπων.

Ιδρώτας από ποιους και για ποιο σκοπό ;


Η βάση δημιουργίας αυτών, το 2011, αποτέλεσε την γενεσιουργό αιτία της μετέπειτα ανορθολογικής τους πορείας.

Δημοσιονομικός έλεγχος ΚΕΔΗΣ
Δημοσιονομικός έλεγχος ΚΕΔΗΣ

Ετοιμάστηκε το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν παρασιτογόνες δραστηριότητες.
Στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και περίγραμμα διαχρονικών δραστηριοτήτων.

Προφανώς για λόγους εντυπώσεων και όχι ουσίας, μια που απώτερος σκοπός όλων ήταν η αποφυγή της ευθύνης.

Τα οικονομικά στοιχεία είναι χρήσιμα όταν μιλάμε για εμπορικές επιχειρήσεις, και βάσει αριθμοδεικτών γίνεται προσπάθεια ανάλυσης εντοπισμού της θέσης που καταλαμβάνουν αυτές, στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.


Στις περιπτώσεις των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, επιβάλλεται η ανάλυση ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ, που θα προσδιορίσει και τις τελικές επιλογές.

Όπως επίσης θα πρέπει να εξετασθεί αν η δραστηριότητα αυτών, με ευθύνη των διοικούντων, πληρούν τις προϋποθέσεις της Χρηστής Διοίκησης, τον ακριβή ορισμό της οποίας επιβάλλεται να γνωρίζουν οι έχοντες το προνόμιο της λήψης αποφάσεων.
Ουδείς αμφισβητεί το όφελος που απορρέει από την δραστηριότητα των Νομικών Προσώπων.

Εκείνο που αμφισβητείται είναι η πραγματική διοχέτευση του, από τον πομπό προς τον δέκτη, και η ελαττωματική κατάσταση του αγωγού, που ήταν επιφορτισμένος με αυτό το έργο.

Στην περίπτωση της ΚΕΔΗΣ έχουμε μια Κοινωφελή Επιχείρηση της οποίας το 85% των εσόδων της αποτελείται από επιχορηγήσεις της μήτρας γέννησης της, το Δήμο Σερρών.

Στερείται Τεχνικής Υπηρεσίας και μιας ορθολογικά δομημένης Οικονομικής Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται χρεία επιπρόσθετων στοιχείων, από τη στιγμή που το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, έχουν στα χέρια τους εδώ και καιρό, το ΠΟΡΙΣΜΑ του πρόσφατου Διαχειριστικού Ελέγχου.

Καρτερός Στεργίου
Καρτερός Στεργίου

Πόρισμα που με γλαφυρό τρόπο αποτυπώνει την διαχρονική της πορεία.

Μια επιχείρηση που βαθμολογείται επιεικώς με (4) και αποφεύγει το (5), που θα σήμαινε και τον ξαφνικό θάνατό της, δεν δύναται να απορροφά πόρους, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ορθολογικότερο τρόπο.

Στην περίπτωση του ΟΠΑΠΚΑ, ισχύουν ακριβώς τα ίδια, με τη μόνη υποσημείωση ότι δεν νοείται ιδιοκτήτης Αθλητικών Εγκαταστάσεων να στερείται Τεχνικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τα γνωστά κωμικοτραγικά γεγονότα.

Επίσης πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα της ύπαρξης πλήθος Αποφάσεων του Νομικού Προσώπου, στις οποίες περιλαμβάνονται Τεχνικές Μελέτες (;) , υπογεγραμμένες, ως συντάκτες, από απλούς διοικητικούς υπαλλήλους, άνευ αρμοδιοτήτων και σχετικών γνώσεων.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση, που απορ­ρέει από την ιδιότητα τους, να προχωρήσουν στην αφαίρεση των μελανωμάτων από το σώμα του Δήμου.

Το ΟΧΙ στη συνέχιση λειτουργίας των Οργανισμών, επιβάλλεται να συνοδεύεται και από την ανάληψη ευθύνης, της ορθής ενσωμάτωσης αυτών, στις διοικητικές δομές του Δήμου Σερρών, έως 30/06/2024, με γνώ­μονα την αποφυγή εμφάνισης ομοειδών παρασιτικών καταστάσεων και συμπεριφορών. Ουδείς χρεοκόπησε λέγοντας τα απαραίτητα ΟΧΙ, ενώ αντιθέτως οικο­δο­­μούνται «καριέρες και νταλαβέρια», με εύκολα και ανεύθυνα ΝΑΙ.

Το ΠΟΡΙΣΜΑ του Διαχειριστικού Ελέγχου έχει δημοσιοποιηθεί, μαζί με τους πίνακες, σε άρθρο μου με τον τίτλο (Έβλεπαν τα τραίνα να περνούν….!!) στις 18/09/2023. (* ΑΔΑ : ΨΑΡΒΟΛΜΓ-8ΕΞ, 62Σ0ΟΛΜΓ-Ν04, 6ΥΤΚΟΛΜΓ-3Ψ5, 9Ρ7ΓΟΛΜΓ-0ΘΡ, 6ΘΛ0ΟΛΜΓ-5ΟΩ, 65ΧΧΟΛΜΓ-ΩΡΜ (ενδεικτικά)

*** Από το ιταλικό dare-avere, δούναι και λαβείν (δοσοληψία)

ΚΕΔΗΣ και ΟΠΑΚΠΑ Κακώς λειτουργούσαν

Τσίρπρας Αβραμάκης
Τσίρπρας Αβραμάκης

Κύριε Σαραφίδη, αν υποθέσουμε πως δεν νοείτε ΟΠΑΚΠΑ χωρίς δική του τεχνική υπηρεσία έχω την αίσθηση πως κακώς λειτουργούσε εως σήμερα το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο

Για να μην πάω πίσω και θυμηθώ, πως και γιατί λειτουργούσε ο ΟΠΑΚΠΑ!

Και με τι διαδικασίες …

Και τι ειπώθηκε μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων, μιας και ήδη τα αδικήματα είναι … παραγεγραμένα!

Όσο για την ΚΕΔΗΣ οφείλω να υπενθυμίσω όλα όσα λέει ο δημοσιονομικός έλεγχος

Δημοσιονομικός έλεγχος ΚΕΔΗΣ ΟΠΑΚΠΑ ΣΕΡΡΕΣ 2
Δημοσιονομικός έλεγχος ΚΕΔΗΣ ΟΠΑΚΠΑ ΣΕΡΡΕΣ 2
 1. Μη τήρηση των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει κατά τη σύσταση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και δημιουργίας Γενικής Διεύθυνσης με οργανωτική διάρθρωση σε τμήματα καθώς και ύπαρξης μιας Διεύθυνσης που ανήκει σε τμήμα.
 2. Μη σαφής προσδιορισμός του έχοντος τις αρμοδιότητες ΠΟΥ του άρθρου 25 του Ν. 4270/2014
 3. Μη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 33 του Ν. 4257/2014 και του ΠΔ 315/1999
 4. Μη ρεαλιστική αποτύπωση στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του φορέα.
 5. Μη ορθή τήρηση των επιμέρους πεδίων και στηλών του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 6. Εσφαλμένη καταγραφή μη νόμιμων δαπανών στο ΜΔ και ελλιπής συμπλήρωση των Μηνιαίων Συνοπτικών Εκθέσεων.
 7. Υπογραφή σύμβασης πριν την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης.
 8. Μη πληρότητα φακέλων για δαπάνες προμηθειών καυσίμων κίνησης.
 9. Μη εφαρμογή της ΠΝΠ/12-12-2012 στην προμήθεια τροφίμων, λιπαντικών και φαρμακευτικού υλικού.
 10. Μη τήρηση Βιβλίου καταχώρησης υλικών.
 11. Μη σύννομη καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 12. Αποζημίωση Προέδρου του ΔΣ της ΚΕΔΗΣ.
 13. Μη σύννομη καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
 14. Μη σαφής συσχετισμός της θέσης και των καθηκόντων του υπαλλήλου στο γραφείο Ταμείου και των υπευθύνων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ με το επίδομα θέσης ευθύνης.
 15. Μη έκδοση αποφάσεων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
 16. Μη αναγραφή των στοιχείων της ΑΑΥ στα χρηματικά εντάλματα.

Συνεπώς «τζάμπα» θα γίνει η όποια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και όλοι ξέρουν από τι πάσχει ο άρρωστος και πως δεν υπάρχει γιατριά…

Αναρωτιέμαι όμως τι είναι αυτές οι 700 χιλιάδες που επί χρόνια αναγράφονται και ουδέποτε έρχονται στα ταμεία;

Υ.Γ. Μήπως θα έπρεπε να είναι παρών και ο λογιστής της ΚΕΔΗΣ, για να μπορεί να δίνει εξηγήσεις σε όλους όσους δεν καταλαβαίνουν;

Γιατί αυτοί που καταλαβαίνουν ξέρουν από που να αρχίσουν και που(ποιους) να …τελειώσουν!

Κώστας Σαραφίδης: Επικίνδυνη αποστολή (ΚΕΔΗΣ – ΟΠΑΚΠΑ)

Η Μόνικα Μπελούτσι κι η Εικόνα …

Ο Δήμος Σερρών συμμετέχει στις δράσεις του έργου “BREAKING ISOLATION”

Ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Ψήφισμα του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΣΕΡΡΩΝ για τη Κρίση στη Γάζα

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Χριστίνα Μπόμπα: Δεν φοράω ούτε άρωμα, ούτε αποσμητικό

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι πολύ ενεργή στα social media και έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή σχέση με τους διαδικτυακούς της φίλους. Πρόσφατα, λοιπόν, η influencer...

Υπέφερε από πονοκεφάλους και δεν μπορούσε να καταλάβει το γιατί: Οι γιατροί βρήκαν...

Οι γιατροί διενήργησαν αξονική τομογραφία η οποία αποκάλυψε μια κατάσταση γνωστή ως πνευμονοκέφαλος υπό τάση. Σε μια συγκλονιστική εξέλιξη, ένας 35χρονος άνδρας από το Βιετνάμ...

Σοκ στον Κολωνό: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 18 άνδρες!

Τον ομαδικό βιασμό της από 18 άνδρες στην περιοχή του Κολωνού κατήγγειλε στην Άμεση Δράση μια 20χρονη εκδιδόμενη γυναίκα. Η νεαρή Ρομά που εργάζεται σε...

Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα κάνει τσίσα πάνω μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, όταν ήταν έξι ετών και πήγαινε δημοτικό σχολείο στην Πεύκη «Είχα κάνει τσίσα πάνω μου», είπε η...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Γιάννης Σπαλιάρας: Με έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος από το Survivor, μάλλον κατάφερα και τους κορόιδεψα όλους

Ο Γιάννης Σπαλιάρας προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣού» και μίλησε για την εξωτερική του εμφάνιση, τη ζήλεια, αλλά και για την...

Ένα διαφορετικό πάρτι στη Λάρισα: Έκλεισαν νυχτερινό κέντρο και έκαναν πάρτι χωρισμένων

Ένα διαφορετικό πάρτι έγινε εχθές το βράδυ σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας. Απανταχού χωρισμένοι μαζεύτηκαν από νωρίς στο μαγαζί και το γλέντησαν με τη...

Ποιоς είναι τελικά ο πιο οικоνоμικός τρόπоς να ζεσταθείτε το χειμώνα και πώς θα παραμείνει το σπίτι ζεστό

Ο χειμώνας έφτασε και ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες έπεσαν σχεδόν ραγδαία σε όλη τη χώρα. Ποια θέρμανση τελικά συμφέρει για να ζεσταθείτε, ρεύμα, πετρέλαιο,...

Συνέχισε να διαβάζεις