Δήμος Σερρών: Δια περιφοράς η Ποιότητα Ζωής

Δήμος Σερρών: Δια περιφοράς η συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής

Η τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς, την Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2020.

Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξης:

1ο ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  στην ιδιοκτήτρια καταστήματος κα ΚΑΛΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,  επί της οδού Γ. Παπανδρέου 19.       

2ο    ΘΕΜΑ:    Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων στον ιδιοκτήτη περιπτέρου κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδού Βασ. Βασιλείου 1.       

3ο  ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ανδριανουπόλεως  2Α. 

4ο  ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Χατζηπανταζή. 

5ο  ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ΙΑΕ Παρίσης EUROMEDICA στην οδό Εθν. Αντίστασης 10.

6ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσης  στάθμευσης για όχημα της τράπεζας Alpha Bank.

7ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315A αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη Σερρών, για την άδεια λειτουργίας βιομηχανικού κτιρίου. 

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων και την απαλλαγή από άδεια απότμησης πεζοδρομίου, για την έκδοση άδειας λειτουργίας  πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Κ. Μητρούση 27Α.

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 1313 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατοικίας

10ο ΘΕΜΑ:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 245 και 246         αγροτεμάχια του αγροκτήματος Βαμβακούσας Σερρών γιά την έκδοση οικοδομικής άδειας βιοτεχνικού κτιρίου.

11ο ΘΕΜΑ:    Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020”. 

12ο ΘΕΜΑ: Πρόταση κυκλοφοριακών αλλαγών στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020”, ύστερα από αίτημα δημότη.

13o ΘΕΜΑ: Έγκριση άδειας τοποθέτησης πέντε (5) μεταλλικών στηριγμάτων ανάρτησης αφισών.

14ο ΘΕΜΑ: Περί κοπής (θανάτωσης) ή μη δένδρων, ευθύνης του Δήμου Σερρών

Διαβάστε επιπλέον για τον Δήμο Σερρών: