Δήμος Βισαλτίας: Για τις παιδικές χαρές υπεγράφησαν οι συμβάσεις

Ο Δήμος Βισαλτίας υπέγραψε συμβάσεις για την κατασκευή Παιδικών Χαρών

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΒΕΡΓΗΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»

Η Σύμβαση

Υπεγράφησαν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 στο γραφείο του Δημάρχου Βισαλτίας, οι δυο συμβάσεις κατασκευής του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας», ποσού 125.398,72€ και 86.978.56€.

Η σύμβαση που αφορούσε στην προμήθεια και κατασκευή δαπέδου ασφαλείας, ποσού 86.978.56€, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανάσιου Μασλαρινού και του κ. Χαράλαμπου Σαββαΐδη με την ιδιότητα του προμηθευτή «ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Η Σύμβαση που αφορούσε στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, ποσού 125.398,72€, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανάσιου Μασλαρινού και του κ. Κωνσταντίνου Τόλιου, με την ιδιότητα του προμηθευτή «ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ως χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής του ορίζεται το διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Διαβάστε επιπλέον για τον Δήμο Βισαλτίας: