Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: Κατεπείγουσα η σημερινή συνεδρίαση

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών
Κατεπείγουσα η συνεδρίαση που θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 12/1!

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα διεξαχθεί σήμερα την Τρίτη
ώρα 10:00 έως 12:00, οδηγείται ο Δήμος Σερρών.

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών: Συγκαλείται σήμεραμε τα παρακάτω δύο θέματα
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση της υπ. αριθ. 404/2020 Α.Δ.Σ. ως προς την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό
πεπραγμένων έτους 2019 της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 – π3).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2 ο : Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας
¨ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.¨.


Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Δείτε ακόμα