Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 29 θέματα

Στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, θα γίνει η τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  ΘΕΜΑ   1ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018¨,                           β) ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με 29 θέματα.