Ορθή Επανάληψη – Κατασκευή τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

Ξεκίνησε το έργο κατασκευής του τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου, με την τοποθέτηση ειδικού σωλήνα Φ350.

Πρόκειται ένα πολύ σημαντικό έργο που αποκαθιστά ένα χρόνιο πρόβλημα του χωριού.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την ΔΕΥΑΒ και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, η οποία αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Δημοτική Αρχή Βισαλτίας.

Διαβάσε επίσης για τις Δημόσιες ευχαριστίες στην οικογένεια Ανδρέα Ανδρέου: