Επιμελητήριο Σερρών: Συνεχίζει τις προσπάθειες για την διεκδίκηση απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ

Για την διεκδίκηση απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειες Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ περί ρύθμισης διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιμελητήριο Σερρών: Συνεχίζει τις προσπάθειες για την διεκδίκηση απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ.