Ξεκίνησαν οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5

Με την αναλογία έγκρισης, ενός στους δύο, να ισχύει και για τον αγροτικό τομέα,
ξεκίνησαν χθες οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή, σε όλες της πληττόμενες επιχειρήσεις.

Συνολικά, από την πρώτη ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 προκύπτει ότι , από τις 732.968
επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
361.888 είναι δικαιούχοι, δηλαδή σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ενώ αιτήσεις
μπορούν οι επιχειρηματίες να υποβάλλουν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου.

Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5
Στο 50% οι δικαιούχοι

Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές στις επιχειρήσεις – δικαιούχους από τον 5ο κύκλο
του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής , ενώ συνολικά, η διαθέσιμη
χρηματοδότηση από τον εν εξελίξει 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ,
ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι για τις  επιχειρήσεις  που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή
(εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του
πολιτισμού, αθλητισμού κ.λπ.), προβλέπονται αυξημένα κατώτατα όρια ενίσχυσης,
ύψους 2.000 ευρώ, εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και
4.000 ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.

Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το κατώτατο όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 1.000
ευρώ.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση
τζίρου που παρουσιάζει η επιχείρηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο
του 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, από την προκαταρτική ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, προκύπτει ότι από τις
732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 361.888.

Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι:

-262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο

-94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%

-12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του
2019 και

-2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ,
εισοδήματος κτλ.).

Σημειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης
τζίρου, ούτε το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου αναφοράς.

Οι κατηγορίες των  δικαιούχων , ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους
της ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες, έχουν καθοριστεί με την κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής οι μισοί αγρότες

Με την αναλογία έγκρισης ενός στους δύο να ισχύει και στον αγροτικό τομέα,
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε
παράλληλα ότι από χθες ξεκίνησε και για τους αγρότες η πίστωση των ποσών στους
λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι αιγοπροβατοτρόφοι βρίσκονται στην πολυπληθέστερη κατηγορία με 14.280
εγκεκριμένες αιτήσεις, και άλλες 14.210 απορριφθείσες , με μέσο ποσό ενίσχυσης
τα 1.043 ευρώ.

Ακολουθεί η καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζού), οσπρίων και ελαιούχων
σπόρων με 10.612 αιτήσεις και μέσο ποσό ενίσχυσης τα 1.066 ευρώ.

Πάντως τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι και στους αγρότες οι
μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Μη επιστρεπτέο το 50%

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν ακόμα και σήμερα και μέχρι τις 2
Φεβρουαρίου 2021 να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας
προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά αναφορικά με την έγκριση ή την
απόρριψη της αίτησής της και μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει στην πλατφόρμα
αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών

Όπως είναι γνωστό το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό
τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος
χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει
οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

Αμέσως μετά όμως την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας
ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες
τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία
ημέρα του μήνα.

Δείτε επίσης