Για τον νέο παιδικό σταθμό στο Νέο Σούλι 1.580.000 ευρώ από τον Κώστα Καραμανλή

Το ποσό του 1.580.000 ευρώ για την κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθμού
Νέου Σουλίου του Δήμου

Εμμανουήλ Παππά δεσμεύθηκε στον προϋπολογισμό της
Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Διεύθυνσης Κτηριακών
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών,
με το έργο να προβλέπεται να
δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ
Παππά Σερρών
προς τον οποίο μεταβιβάστηκε η πίστωση.

Αποκτά ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Νέο σύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό

Στις 3 Μαίου του 2021 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά,
πέρασε η τεχνική μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Νέου
Σουλίου, Δήμου Εμμ. Παππά»
, μελέτη που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του
Δήμου, προϋπολογισμού 1.580.000 ευρώ.

Επτά μέρες μετά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Κτηριακών
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση της
πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(1.580.000,00€)
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ24700001 της ΣΑΕ247 του Π.Δ.Ε. και
διάθεση ισόποσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠA»
που θα δημοπρατηθεί,
ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών
προς τον οποίο μεταβιβάζεται η ανωτέρω πίστωση.

Να θυμίσουμε πως πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου που
εντοπίζεται δυτικά του οικισμού και όμορα σε υφιστάμενο Νηπιαγωγείο.

Οι όροι δόμησης της εντός οικισμού περιοχής ευνοούν την ανάπτυξη του
κτιριολογικού Προγράμματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού αυτής της
δυναμικότητας (Αρτιότητα- Πρόσωπο και Συντελεστής Δόμησης για κατασκευές
κοινής ωφέλειας).

Η επέμβαση αυτή σύμφωνα με τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παππά, έχει ως στόχο την
ορθή κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών του οικισμού για προσχολική
εκπαίδευση.

Και μάλιστα ο οικισμός Νέου Σουλίου τα τελευταία χρόνια δεν είναι χωριό, αλλά
αποτελεί ένα προάστιο και μάλιστα από τα ακριβά της πόλεως των Σερρών, με όλα
τα δημογραφικά στοιχεία να το επιβεβαιώνουν.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Δήμος
Εμμανουήλ Παππά σήμερα έχει ως χώρο για το Βρεφονηπιακό Σταθμό, ένα
πρώην κατάστημα τον οποίο λειτουργεί ως βρεφονηπιακό σταθμό και μάλιστα σε
παλαιό κτίριο

Ενώ αντίστοιχα η δυναμικότητα του νέου βρεφονηπιακού θα είναι 20 βρέφη και 50
νήπια, αριθμός που αναμένεται να διασφαλίσει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις
μελλοντικές ανάγκες του Δήμου.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την
χρηματοδότηση του αναγκαίου αυτού έργου προτεραιότητας της δημοτικής αρχής .

Επιπλέον για την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού δεν εκκρεμούν πλέον
λοιπές αδειοδοτήσεις (Περιβαλλοντικές Μελέτες- ειδικό χωρικό σχέδιο, τοπικό
ρυμοτομικό), ενώ για το κτιριολογικό της εγκατάστασης υφίστανται μελέτες
Αρχιτεκτονικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Στατικών, καθώς και Τεύχη
Δημοπράτησης.

Υφίσταται Πράξη προέγκρισης οικοδομικής Αδείας σε ισχύ, από την ΥΔΟΜ Σερρών
για αυτό και ο δήμος αιτήθηκε την χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών το οποίο θετικά αξιολογώντας την ωριμότητα του έργου
και την αναγκαιότητα του υπέγραψε η σχετική δέσμευση της πίστωσης από το ΠΔΕ
του Υπουργείου με την ολοκλήρωση της μελέτης .

Με την έγκριση δέσμευσης από το Υπουργείο ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησης
ενός έργου που κρίθηκε αναγκαίο καθώς θα βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό τις
σύγχρονες οικογένειες και ειδικότερα τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά και θα δώσει
τη δυνατότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να φυλαχθούν με ασφάλεια και
δημιουργική απασχόληση κατά τα πρώτα τους έτη.

Μια ακόμα υπόσχεση του Σερραίου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  Κώστα
Καραμανλή προς την δημοτική αρχή η οποία υλοποιείται καθώς και ο ιστορικός
δήμος Εμμανουήλ Παππά , εξασφάλισε την πλήρη ωριμότητα του έργου
ακολουθώντας τη «φιλοσοφία» του Υπουργού περί εντάξεων ώριμων και χρήσιμων
έργων. 

Ένα έργο που χρειάστηκε χρόνο και πολλές εργατοώρες από τους μηχανικούς του
δήμου, ακολουθώντας την ιεράρχηση των έργων που έθεσε η διοίκηση, έχοντας μια
άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου .

Η σημερινή αρχική δέσμευση του 1ου υποέργου 1.580.000,00 ευρώ αφορά την
κατασκευή του κτιρίου
και με την ολοκλήρωση του θα υλοποιηθεί και το 2ο
υποέργο που αφορά τον πλήρη εξοπλισμό του βρεφονηπιακού  σταθμού
αξίας
100.000,00 ευρώ.

Δείτε επίσης