Θα δοθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οικονομική Αυτονομία

Η Οικονομική Αυτονομία θα πραγματοποιηθεί με ένα σχέδιο αυτόματης μεταφοράς πόρων, από τα κεντρικά στα τοπικά «ταμεία», παράλληλα με τη μετακίνηση αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες. Ήδη το υπουργείο εσωτερικών έχει έτοιμο τον νέο εκλογικό νόμο για την «Εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών», ενώ ψηφίζεται άμεσα στην βουλή και η αύξηση των ορίων στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θα δοθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οικονομική Αυτονομία.