Βασίλης Τερζής: Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και της θέσης του Αντιδημάρχου!

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Σερρών κ.Βασίλης Τερζής με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι με βάσει τη νομοθεσία υπάρχει ασυμβίβαστο της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και της θέσης του Αντιδημάρχου.

Να σημειωθεί ότι Γραμματέας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο κ.Μερετούδης, ο οποίος στις 1/10/2021 ορίστηκε και Αντιδήμαρχος «Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας».

Σύμφωνα με τον νόμο σαφώς και ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύνανται να οριστούν αντιδήμαρχοι, ενώ τα αξιώματα αυτά του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου δεν συνιστούν κώλυμα εκλογής στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Μπορεί βεβαίως οι όποιες αποφάσεις που ελήφθησαν να μην είναι άκυρες όπως λέει ο κ.Τερζής, αλλά …ακυρώσιμες.

Πράγμα που σημαίνει πως ήδη οι περισσότερες ήδη έχουν καταστεί νόμιμες, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.

Το θέμα είναι πως ένα στρατός δικηγόρων δεν ήξερε…

Και πάνω από όλα δεν ρώταγε;