Ο κ. Χρυσάφης ανέθεσε στον κ. Ταΐρη τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Πολίτη, με τομέα ευθύνης τα Κοιμητήρια και τις Λαϊκές Αγορές.

Νέος Αντιδήμαρχος ο Γιώργος Ταΐρης Σύμφωνα με την αακοίνωση του Δήμου Σερρών απ’ τις 7 Απριλίου, η νομοθεσία επιτρέπει στους Δημάρχους της χώρας να ορίζουν άμισθους Αντιδημάρχους και να καθορίζουν νέες αρμοδιότητες. Αξιοποιώντας, λοιπόν, την παραπάνω δυνατότητα, ο Δήμαρχος Σερρών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, όρισε ως νέο, άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σερρών, το Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο κ. Χρυσάφης ανέθεσε στον κ. Ταΐρη τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Πολίτη, με τομέα ευθύνης τα Κοιμητήρια και τις Λαϊκές Αγορές..