Για την Ε.ΚΑ.Σ.Ανατ.Μακεδονίας – Θράκης Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Για την Ε.ΚΑ.Σ.Ανατ.Μακεδονίας – Θράκης Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σάββατο 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, Τακτική Γενική

Συνέλευση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των Σωματείων –

Μελών, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης

2. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2019 -31/05/2019

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση πεπραγμένων-Απαλλαγή μελών απερχόμενου Δ.Σ.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής(Πρόεδρος και 2 μέλη)

6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή:

α) ΕΝΤΕΚΑ (11) τακτικών μελών για το διοικητικό Συμβούλιο

β) ΤΡΙΩΝ (3) αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.

γ) ΤΡΙΩΝ (3) τακτικών μελών για την Ελεγκτική Επιτροπή

δ) ΕΝΟΣ (1) αναπληρωματικού μέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή

Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 08/06/2019, εκλέχθηκαν οι παρακάτω

σύμβουλοι, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως

ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΠΙ0ΗΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ :ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ

ΜΕΛΗ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here