Ερώτηση Μπούμπα για την διαδοχή του Νόμου Κατσέλη

Ένδειξη μεροληψίας του δικαστικού συστήματος κατά των δανειοληπτών που επιθυμούν να υπαχθούν στο διάδοχο σχήμα του Νόμου Κατσέλη, καταγγέλει ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας

Κώστας Μπούμπας: Πληροφορηθήκαμε από ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου ότι, στην Σχολή των Δικαστών υπάρχει εισήγηση

Σύμφωνα με τον Βουλευτή τις τελευταίες ημέρες, πληροφορηθήκαμε από ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου ότι, στην Σχολή των Δικαστών υπάρχει εισήγηση, η οποία «χαράζει» κατεύθυνση χειρισμού συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων στους Δικαστές που δικάζουν κατ’ έφεση αιτήσεις αδύναμων δανειοληπτών, οι οποίοι ζητούν υπαγωγή στο διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη.

Κώστας Μπούμπας: Η άνω ιστοσελίδα κάνει λόγο για:

«κείμενο “επιμόρφωσης” στη σχολή των Δικαστών, του 2020, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενόψει του επιχειρηματικού κινδύνου που διατρέχουν οι τράπεζες, ο οποίος μεταφέρεται στην φορολογία των πολιτών, πρέπει να απορρίπτουν(!) τις αιτήσεις» των ενδιαφερομένων προς υπαγωγή στο Νόμο διευθέτησης οφειλών, που διαδέχτηκε το Νόμο Κατσέλη, επικαλούμενοι δόλο του δανειολήπτη!

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται o κ. Υπουργός

1.Επαληθεύετε την ύπαρξη του άνω αναφερόμενου ως «κειμένου επιμόρφωσης», όπως αυτό δηλώνεται στην ιστοσελίδα που αποτυπώνεται στην αρχή της παρούσας; (Αν ναι, παρακαλώ, να μου χορηγηθεί το επίμαχο έγγραφο, επί του οποίου γίνεται αναφορά στην ως άνω ιστοσελίδα, ως κείμενο «επιμόρφωσης») 

2. Προτίθεσθε να ερευνήσετε ενδελεχώς το ζήτημα που τίθεται στην παρούσα και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενη τυπική ή άτυπη παρέμβαση προς τους Δικαστές, όπως η παραπάνω, η οποία θίγει το δικαίωμα του πολίτη σε μια δίκαιη δίκη, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, θα έχει προαποφασιστεί η απόρριψη κάθε αίτησης υπαγωγής στο νόμο διευθέτησης δανειακών οφειλών, που διαδέχθηκε το Νόμο Κατσέλη;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: