Ο Κώστας Μπούμπας ζητά την Μείωση Εξεταστέας Ύλης των πρώτων τάξεων του Λυκείου

Σύμφωνα με τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης οι μαθητές επέστρεψαν στις Σχολικές Μονάδες με ένα πρόγραμμα άκρως καταπιεστικό και ασφυκτικό. Η κατανόηση που επιδεικνύεται προς τα παιδιά είναι μηδενική, πόσο δε από το Υπουργείο σας, το οποίο, όχι μόνον δεν έχει αποφασίσει ακόμα έστω μια μικρή μείωση στην ύλη των παιδιών της 1ης και 2ας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κώστας Μπούμπας ζητά την Μείωση Εξεταστέας Ύλης των πρώτων τάξεων του Λυκείου.