Μάρκος Μπόλαρης: Είναι φτωχότερα τα Σέρρας χωρίς τον σεμνό αυτό αρχοντάνθρωπο

«Ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει …» Είναι φορές που αναζητώ ενδόμυχα,  εν τοις αποκρύφοις της καρδίας, την ποιότητα ή και την ιεράρχηση της ποιότητας των παραπορευομένων, των έγγιστα ανθρώπων, ει και τινές των συνανθρώπων από μακρόθεν ήγγισαν και έστησαν . Της κοινωνίας ίδιον, η μετοχή των ανθρώπων στα κοινά ,  της κοινωνίας ίδιον η διαφωνία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάρκος Μπόλαρης: Είναι φτωχότερα τα Σέρρας χωρίς τον σεμνό αυτό αρχοντάνθρωπο.