Ερώτηση Μπούμπα σε Υπουργό Οικονομικών: «Χάθηκε η προκύρηξη για τα ΚΕΥΔ;»

Ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αναζητά τα αίτια καθυστέρησης της εκτέλεσης της “2/2018 ΣΟΧ” προκήρυξης σχετικά με την στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (“ΚΕΥΔ”)»

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από διαμαρτυρίες επιτυχόντων νομικών και οικονομολόγων στην προκήρυξη θέσεων εργασίας “ΣΟΧ 2/2018”, η τελευταία δεν έχει ολοκληρωθεί, με τις αρμόδιες τοποθετήσεις στις θέσεις που προκηρύχθηκαν των παραπάνω επιτυχόντων.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είχε ανακοινώσει την πρόσληψη προσωπικού 76 ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης, με τον «2/2018 ΣΟΧ» διαγωνισμό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και για διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, έως την λήξη της πράξης:

«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων», έτσι ώστε, να στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό τα “ΚΕΥΔ”.

Επειδή η χώρα μας περνάει μια μεγάλη υγειονομική κρίση, σε συνδυασμό με μια δεκαετή οικονομική αντίστοιχη, η λειτουργία των «ΚΕΥΔ» αποτελεί πολύτιμη βοήθεια και στήριξη για τις ευάλωτες οικονομικά κατηγορίες δανειοληπτών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
1) Προτίθεσθε να επιταχύνετε τις εξελίξεις και να μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση του ωςάνω διαγωνισμού με σκοπό την δι’ αυτού πρόσληψη των επιτυχόντων νομικών καιοικονομολόγων; Για ποιον λόγο καθυστερεί η εκτέλεση του «2/2018 ΣΟΧ» διαγωνισμούθέσεων εργασίας, τόσον καιρό μετά την προκήρυξή του;
2) Ποιες είναι οι προθέσεις σας σχετικά με την λειτουργία των ως άνω «ΚΕΥΔ», τα οποίαέχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ευρισκόμενους σεδυσχέρεια;