Ο Κώστας Μπούμπας ζητά Σύστημα Ανταμοιβών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Μετατάξεις στα στελέχη “ΕΜΘ» & “ΕΠΟΠ

Ερώτηση του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυναςμε θέμα: «Σύστημα Ανταμοιβών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Μετατάξεις στα στελέχη “ΕΜΘ» & “ΕΠΟΠ”».

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Μπούμπα

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από προτάσεις της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ζητούνται κάποιες βελτιώσεις – τροποποιήσεις σχετικά με το προαγωγικό καθεστώς των εν ενεργεία στρατιωτικών προελεύσεως από τις τάξεις των «ΕΜΘ» και των «ΕΠΟΠ».

Συγκεκριμένα προτείνεται:

  • α. Οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τις τάξεις των «ΕΜΘ» και των «ΕΠΟΠ» να λαμβάνουν, κατά τη μετάταξή τους και με αναδρομική ισχύ, τον επόμενο διοικητικό βαθμό, εκ του κατεχομένου, όπως ισχύει και στους αποφοίτους της «ΑΣΣΥ».
  • β. Να παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης στους «ΕΠΟΠ», με τα 7 έτη υπηρεσίας να λογίζονται ως χρόνος μονιμοποίησης, αντί για τον αντίστοιχο χρόνο των 12 ετών.
  • γ. Να παρέχεται η δυνατότητα για όσους «ΕΜΘ» και «ΕΠΟΠ» κατέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν μετατάχθηκαν, να λαμβάνουν πρόσθετο διοικητικό βαθμό, πριν την αποστρατεία τους, σε χρόνο ανάλογο των αποφοίτων των «ΑΣΣΥ»


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να τροποποιήσετε το ισχύον νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να λειτουργεί ένα καθεστώς υπηρεσιακής ανταμοιβής για όσους εν ενεργεία στρατιωτικούς από τις τάξεις των «ΕΜΘ» και των «ΕΠΟΠ» διευρύνουν περαιτέρω τον ακαδημαϊκό τους ορίζοντα και αποκτούν πτυχία, κατά την διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας, ώστε, αφενός, οι τελευταίοι να έχουν μια προοπτική για καλύτερη απόδοση στην Υπηρεσία τους, και αφετέρου, η ίδια η στρατιωτική Υπηρεσία να αποκτά αξιότερα και πιο επιμορφωμένα στελέχη;.