Ο Κώστας Μπούμπας ζητά άδειες ανατροφής τέκνου

Άδειες ανατροφής τέκνου και στους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς ζητά ο Κώστας Μπούμπας

Σε ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ αλλά και σε δημοσιεύματα του Τύπου, γίνεται λόγος για μια κατάφωρη αδικία εις βάρος των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Κώστας Μπούμπας: Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο 53, του Ν. 3528/2007, προβλέπεται η χορήγηση άδειας ανατροφής 9 μηνών, με αποδοχές, σε γονέα Δημόσιο Υπάλληλο ή μείωση του ωραρίου του, κατά 2 ώρες, ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά 1 ώρα ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.

Για τους νεοδιόριστους Δημοσίους Υπαλλήλους εκδόθηκε η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ισχνή πλειοψηφία (6-4), που έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, και η οποία προβλέπει ότι, ο νεοδιοριζόμενος Δημόσιος Υπάλληλος δικαιούται τόση μείωση ωραρίου, όσες είναι και οι ώρες μείωσης που απομένουν από τον διορισμό του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του.

Δηλαδή, χορηγείται τμήμα της άδειας ανατροφής και όχι ολόκληρη, παρά το γεγονός ότι, πολλοί νεοδιόριστοι υπάλληλοι δεν έχουν λάβει ούτε μία μέρα άδεια ανατροφής, πριν τον διορισμό τους, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας.

Στις 21/08/2020, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 108357/Ε3 απόφαση, της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η οποία, επί της ουσίας, ούτε καν τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποδέχεται, αφού, καταργεί εντελώς αυθαίρετα τη μείωση του ωραρίου (ή της άδειας ανατροφής τέκνου) για τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών.

Η παραπάνω απόφαση επικαλείται την υπ’ αριθμ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 750/Β΄/1992), η οποία ορίζει ότι «το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως μέχρι την ηλικία των δύο ετών του τέκνου τους».

Παρακάμπτει, δηλαδή, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το άρθρο 53, του Ν.3528/07, που αναφέρεται σε άδεια ανατροφής γονέα και όχι άδεια μητέρων, ισχυριζόμενο ότι, υπερισχύει η υπ’ αρ. ΙΒ/12480/30-12-92 ΚΥΑ (ΦΕΚ 750/Β΄/1992), η οποία είχε εκδοθεί 15 χρόνια πριν την ψήφιση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεσθε να χορηγήσετε σε όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους ολόκληρη την άδεια ανατροφής τέκνου, αφαιρούμενου, φυσικά, του χρόνου που έλαβαν αντίστοιχη άδεια, πριν γίνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι); 

2. Προτίθεσθε να παρέμβετε άμεσα για την ανάκληση της κατάργησης της άδειας ανατροφής τέκνου για τέκνα ηλικίας 2-4 ετών; 

3. Θα λάβετε πρόνοια για την επέκταση της εφαρμογής του Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: