Βελόπουλος & Μπούμπας: Να σταματήσει η αναστολή λειτουργίας των Σχολών Οδήγησης για τις μοτοσικλέτες

Με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι δυό βουλευτές της Ελληνικής λύσης

Βελόπουλος & Μπούμπας βάζουν το ζήτημα της απόκτησης διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας
“Α”, “Α1”, “Α2”, εν μέσω πανδημίας»

Βελόπουλος & Μπούμπας: Σύμφωνα με εκπροσώπους και ιδιοκτήτες Σχολών Οδήγησης, δεν γίνονται
μαθήματα οδήγησης (θεωρητικά και πρακτικά) και έχει ανασταλεί η λειτουργία
των σχολών οδήγησης αλλά και η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για τους ενδιαφερόμενους απόκτησης
διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας «Α», «Α1» και «Α2».

Επιτρέπεται,
ωστόσο, η εκπαίδευση και η εξέταση (θεωρητική και πρακτική) υποψηφίων
οδηγών λεωφορείων και φορτηγών
, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης
για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας
, αναφέρουν οι βουλευτές Βελόπουλος & Μπούμπας.

Η επιλεκτική αυτή στάση
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών βρίσκει αντίθετες τις σχολές
οδήγησης, καθώς, οι εν λόγω θεωρούν ότι, ανεμπόδιστα και χωρίς την
πιθανότητα έκθεσης μαθητευομένου και εκπαιδευτή στον κορωνοϊό, θα
μπορούσαν να διεξαχθούν τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά, όπως και οι
εξετάσεις.

Προτεινόμενη λύση στο ζήτημα της διεξαγωγής των μαθημάτων
οδήγησης και εξέτασης των άνωθεν αναφερόμενων τύπων διπλώματος είναι,
αφενός, το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων να πραγματοποιείται με μειωμένο
αριθμό υποψήφιων ανά αίθουσα,

όπως γίνεται στις θεωρητικές εξετάσεις
επαγγελματικών και Π.Ε.Ι., και αφετέρου, το πρακτικό μέρος να διεξάγεται με
τον αναβάτη-υποψήφιο οδηγό μόνο του και με εκ του σύνεγγυς παρουσία του
εξεταστή ή των εξεταστών στις ορισμένες και καθορισμένες πίστες εξέτασης
για οδήγηση δίκυκλης μηχανής.

Βελόπουλος & Μπούμπας: Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να αναθεωρήσετε την ισχύουσα απόφασή σας, περί αναστολής
λειτουργίας των Σχολών Οδήγησης
, όσον αφορά στο σκέλος δράσεών τους,
που άπτεται της απόκτησης διπλώματος μοτοσικλέτας τύπου «Α», «Α1» και
«Α2», λαμβάνοντας υπόψη ότι,

1.500 νέοι και νέες που προσδοκούν να
εργαστούν ως διανομείς στην κατηγορία των παραδόσεων φαγητού κατ’ οίκον
και άλλοι τόσοι σε μεταφορικές εταιρείες διανομής παραγγελιών αγαθών και
προϊόντων ως «ταχυμεταφορείς» («courier»), βρίσκονται, εξ’ αιτίας της
ανωτέρω σχετικής κυβερνητικής ολιγωρίας, εκτεθειμένοι και καταδικασμένοι
σε ανεργία.

Δείτε ακόμα