Κώστας Μπούμπας: Κατάφωρη αδικία υφίστανται χιλιάδες εκπαιδευτικοι

Ο Κώστας Μπούμπας μιλάει για την αδικία προς τους εκπαιδευτικούς και την παροχή προθεσμιών.

Διαβάστε εδώ πέρα την ανακοίνωση:

Ερώτηση προς προς την  Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Παροχή προθεσμίας στους υποψηφίους στις προκηρύξεις  1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019  του ΑΣΕΠ στους εκπαιδευτικούς για την προσκόμιση του παραβόλου των 3 ευρώ» κατέθεσαν ο βουλευτής Σερρών Κώστας Μπούμπας, και η  Μαρία Αθανασίου , Βουλευτής Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

 Με τις προκηρύξεις «1ΓΕ/2019» και «2ΓΕ/2019», του ΑΣΕΠ κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση για την συμμετοχή τους σε διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει των υπαρχόντων προσόντων τους, κατά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου για την πλήρωση κενών θέσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, που ξεπερνά τους 10.000 ανά προκήρυξη, τόσο για λόγους ασάφειας και εσφαλμένης ερμηνείας των προκηρύξεων, όσο και λόγω τεχνικών προβλημάτων του μηχανογραφικού συστήματος, είτε δεν συνυπέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 3 ευρώ, είτε δεν ολοκλήρωσε ορθώς την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του, είτε ενώ η πληρωμή ολοκληρώθηκε με νόμιμη εναλλακτική μέθοδο, διαδικτυακά, δεν ολοκληρώθηκε η καταγραφή της πληρωμής στο μηχανογραφικό σύστημα του ΑΣΕΠ.

Αποτέλεσμα ήταν να αποκλεισθούν από την διαδικασία κατάταξης στους πίνακες προσλήψεων και διορισμού οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί και να απορριφθούν οι ενστάσεις τους, που υπέβαλλαν στον ΑΣΕΠ, ακολούθως.

Η έκδοση όμως και πληρωμή του ανωτέρω παραβόλου δεν συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με την συνδρομή των προκαθορισμένων νομοθετικά και αντικειμενικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κριτηρίων αξιολόγησης για διορισμό.

Πρόκειται για μια καθαρά τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία πλήρωσης των οργανικών εκπαιδευτικών κενών.

Γι’ αυτό το λόγο, κρίνουμε ότι το κώλυμα αυτό δύναται να θεραπευτεί, έστω και εκ των υστέρων, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σας.

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να προβείτε σε άμεση σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να άρετε την ανωτέρω αναφερόμενη κατάφωρη αδικία, που υφίστανται χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, ενώ συμμετείχαν στις προαναφερθείσες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με επάρκεια ουσιαστικών προσόντων, έτυχε να αντιμετωπίσουν το άνω κώλυμα, οπότε, με την τρέχουσα κατάσταση αποκλεισμού τους, τους καταδικάζετε σε μια μη σύννομη αποστέρηση του δικαιώματός τους να συμμετέχουν επί ίσοις όροις σε διαδικασίες διορισμού στο Ελληνικό Δημόσιο;

Διαβάστε επιπλέον για τον Κώστα Μπούμπα: