Ο Γιώργος Βεζυργιαννίδης για τον Σεισμό στην Κρήτη

Οι τελευταίοι σεισμοί στην Σάμο και στην Κρήτη και με τη βοήθεια της τηλεόρασης αποκάλυψαν την ακαταλληλότητα των κατασκευών μας στα χωριά, να αντέξουν έναν κάπως ισχυρό σεισμό…

Τα σπίτια κατά πλειοψηφία είναι κτισμένα από πέτρες και πλιθιά υλικά τελείως ακατάλληλα!! Είναι θαύμα που δεν υπήρξαν πολλά θύματα!!! Αυτές οι κατασκευές είναι στην ουσία φέρετρα… Για αυτό χρειάζεται επιτακτικά ένα πρόγραμμα αντικατάστασης τους από αντισεισμικές κατασκευές. 

Δεδομένου ότι η πρώτη υποχρέωση του Κράτους είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, δεν είναι νοητό να ασχολούμαστε ακόμα με την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής  όταν κινδυνεύει η ίδια η ζωή…

Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει το πρόγραμμα εξοικονόμησης  ενέργειας και να αρχίσει ένα νέο πρόγραμμα σταδιακά κατασκευής αντισεισμικών κατοικιών λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: Πρέπει να αρχίσει από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές καθ’ υπόδειξη των σεισμολόγων.

Οι παλιές κατασκευές από πέτρες και πλιθιά να θεωρηθούν ως  εν δυνάμει σεισμόπληκτες και οι κάτοχοι τους να τύχουν των ευεργετημάτων των σεισμοπλήκτων, που σημαίνει η δαπάνη να επιμεριστεί σε ένα μέρος που θα είναι δώρο και σε  ένα μέρος που θα είναι δάνειο χαμηλότοκο.

Εάν είναι ηλικιωμένοι και εκτός εργασίας όλο το ποσό να είναι δώρο χωρίς όμως την δυνατότητα μεταβίβασης στα παιδιά τους, παρά μόνο εάν  αναγνωριστεί ότι μέρος του ποσού είναι δάνειο!!

Εάν το χωριό είναι πάνω σε ρήγμα ή κοντά σε ρήγμα να εγκαταλειφθεί κάθε εργασία επιδιόρθωσης η ανακατασκευής και να μεταφερθεί όλο το χωριό σε συντομότερο και ασφαλέστερο μέρος!!

Επειδή λόγω της μετανάστευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε λίγα χρόνια πολλά χωριά θα σβήσουν από το χάρτη, να γίνει συνένωση κάποιων χωριών και να δημιουργηθούν κωμοπόλεις. Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης τα χωριά έχουν  πληθυσμό, που σε μας αντιστοιχεί σε κωμοπόλεις… Έτσι οι κάτοικοι τους απολαμβάνουν υπηρεσίες, που οι κάτοικοι των μικρών χωριών δεν μπορούν.

Η μεγάλη ανοικοδόμηση, που έγινε με την αντιπαροχή, προσέφερε ασφαλέστερη κατοικίας τους κατόχους διαμερισμάτων, ιδίως αυτών των κατοικιών που χτίστηκαν μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978.

Πρέπει να ζητηθεί η οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα  είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σταματήσει ο  τυφλοσούρτης τον  μπαλωματίδων  πολιτικών, που συνίσταται στο ότι πρώτα να γίνουν καταστροφές και μετά να επέμβουμε πυροσβεστικά. Έτσι το κόστος  πολλαπλασιάζεται, χώρια  οι ανθρώπινες θυσίες!!!

Γ. Βεζυργιαννίδης