Ο Δήμος Σερρών συμμετέχει στα έξοδα ταφής άπορων δημοτών

Στα έξοδα ταφής άπορων δημοτών θα συμμετέχει με 600 ευρώ ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου μετά από εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Πολιτισμού Σωτηρίας Πάνου – Αναστασιάδου.

Το συγκεκριμένο ποσό θα διατίθεται στον επιμεληθέντα κηδείας με την προϋπόθεση ότι ο θανών /θανούσα ήταν Σερραίος/α  Δημότης, μόνιμος/η  κάτοικος Σερρών (τα τελευταία 10 χρόνια) με  ελληνική ιθαγένεια.

Απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών λαμβάνοντας υπόψιν: 

α. Το φάκελο του θανόντος με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ανασφάλιστου και οικονομικά αδύναμου συνδημότη μας

β. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των οικείων προσώπων του θανόντος και αντίστοιχα δικαιολογητικά περί αδυναμίας αυτών να καλύψουν τα έξοδα ταφής

γ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 13737/304 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1230/11.04.2019

Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012 από τον ΟΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 2321350561.

Διαβάστε επίσης για τον Αριστοτέλη Νανιόπουλο: