Για όσα σωματεία δεν πρόλαβαν να κάνουν εκλογές: Θα αποφασίσουν τα δικαστήρια

Βλέποντας χθες την ανακοίνωση της ΟΕΒΕΣ κατάλαβα γιατί ήθελε η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου να τελειώσει με τις εκλογές, μέσα στο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτσαμπά, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις η θητεία των οργάνων διοίκησης των  σωματείων και των ομοσπονδιών είχε παραταθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021. 

Οπότε για τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες που έχει λήξει η θητεία τους και  έχει παραταθεί με το νόμο και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν δεν έχουν την  δυνατότητα να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μπορούν να προσδιορίσουν ημεροχρονολογία διενέργειας  των αρχαιρεσιών τους μετά τη λήξη της θητείας τους σε εύλογο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ληφθεί πριν τη λήξη της θητείας τους, ήτοι μέχρι τις 31-10- 2021. 

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη λήξη της θητείας θα πρέπει να ζητήσουν από το αρμόδιο  Δικαστήριο το διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία θα διενεργήσει, εντός του χρόνου που θα  ορίσει το Δικαστήριο, τις αρχαιρεσίες.

Συνεπώς σωστά έπραξε η κ. Μηλίγκα και έκανε τις εκλογές που παρά τρίχα βέβαια θα τέλειωναν στα δικαστήρια!

Όσο για τον Γούνα, μαθαίνω πως δεν πήγε καν στα δικαστήρια…

Οι κακές γλώσσες όμως συνεχίζουν να μιλάνε για περίεργα πράγματα, με εταιρίες στο εξωτερικό και για αδυναμία συμμετοχής του σε όλα τα όργανα στην Ελληνική επικράτεια, αλλά κάτι τέτοιο δεν θέλω καν να το πιστέψω….

Γίνονται τέτοια πράγματα στο …σερραιστάν;